Regulamin

Sala zabaw DaVinci KIDS przeznaczona jest dla dzieci do lat 14, natomiast część kawiarniana, bilard oraz konsole udostępniane są wszystkim osobom jednak pierwszeństwo mają dzieci młodsze.

Na teren Sali Zabaw wchodzi się po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem.  Na sali w jednym czasie nie może przebywać więcej niż 40 dzieci.
Dzieci chore proszone są o pozostanie w domu.
Jeśli dorośli wchodzą na teren sali zabaw bez dzieci, jednak w celu skorzystania z wyposażenia, uiszczają opłatę zgodnie z cennikiem.
Ze względu na zachowanie czystości, na teren sali zabaw dzieci wchodzą w skarpetkach/ rajstopach/ kapciach na zmianę; dorośli zobowiązani są do nałożenia folii ochronnej na obuwie lub jego zdjęcie (folię można kupić na terenie sali).
Potwierdzeniem prawa do przebywania na terenie sali zabaw jest bilet, paragon lub karnet.
Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na terenie sali zabaw odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
Pozostawienie dziecka bez opieki możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z obsługą oraz zostawienie nr kontaktowego. Opiekunowie zostawiają dziecko na własną odpowiedzialność.
Wózki należy zostawić przed wejściem do sali.
Prosimy o zdjęcie dzieciom łańcuszków, kolczyków itp. z uwagi na potencjalne niebezpieczeństwo podczas zabawy.
Za bilet zakupiony i niewykorzystany pieniądze nie są zwracane.

Dla zachowania bezpieczeństwa dzieci powinny korzystać z zabawek zgodnie z ich przeznaczeniem i przestrzegać zasad wspólnej zabawy.

NIE WOLNO:
popychać innych dzieci
wynosić wyposażenia sali zabaw i kawiarni poza obiekt
wynosić i spożywać jedzenia poza strefą kawiarni (lub salką urodzinową w czasie trwania imprezki)
wnosić własnego jedzenia (poza posiłkami/mlekiem dla maluszków)
wchodzić na siatki zabezpieczające
zjeżdżać ze zjeżdżalni głową w dół, skakać z niej, wchodzić ani poruszać się po zjeżdżalni w kierunku przeciwnym niż kierunek zjeżdżania.

O zaistniałym wypadku należy jak najszybciej poinformować personel Sali Zabaw. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną za nie powstałe na Sali Zabaw.
Właściciel oraz personel Sali Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nie przestrzegających regulaminu.
Personel Sali Zabaw zastrzega sobie prawo do wyproszenia osób nietrzeźwych lub w sposób rażący nieprzestrzegające ogólnie przyjętych norm społecznych.
Prawni opiekunowie odpowiadają prawnie za szkody wyrządzone na osobach i mieniu przez ich podopiecznych.
Za rzeczy pozostawione w Sali Zabaw właściciel i personel nie ponoszą odpowiedzialności.

Prowadzący Salę Zabaw zastrzega sobie prawo do zmiany cennika, oferty zajęć i godzin otwarcia Sali Zabaw. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany postanowień Regulaminu i nie wymagają pisemnego aneksu.
Do oferowanych przez Salę Zabaw pakietów urodzinowych i animacyjnych zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

Zapraszamy na naszą stronę dvkids.pl, oraz portal społecznościowy facebook.